CLOSE
หน้าหลัก แนะนำเพื่อน

แนะนำเพื่อน

THANK YOU THANK YOU

สิทธิพิเศษ

โครงการราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้แนะนำ ลูกบ้านอารียา

รับโปรแกรมทัวร์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน มูลค่ารวม 100,000 บาท
2 ที่นั่ง หรือเลือกรับเงินสด 40,000 บาท

ผู้แนะนำ บุคคลทั่วไป

รับเงินสด 40,000 บาท

โครงการราคา 4-6.99 ล้านบาท

ผู้แนะนำ ลูกบ้านอารียา

รับโปรแกรมทัวร์ ตุรกี 3 วัน 2 คืน มูลค่ารวม 60,000 บาท
2 ที่นั่ง หรือเลือกรับเงินสด 30,000 บาท

ผู้แนะนำ บุคคลทั่วไป

รับเงินสด 30,000 บาท

โครงการราคา 1-3.99 ล้านบาท

ผู้แนะนำ ลูกบ้านอารียา

รับโปรแกรมทัวร์ ตุรกี 2 วัน 1 คืน มูลค่ารวม 40,000 บาท
2 ที่นั่ง หรือเลือกรับเงินสด 20,000 บาท

ผู้แนะนำ บุคคลทั่วไป

รับเงินสด 20,000 บาท

ลงทะเบียน AREEYA FREE & EASY

ผู้แนะนำ

ชื่อ:
*
นามสกุล:
*
เลขบัตรประชาชน:
*
Passport No:
โทรศัพท์มือถือ:
*
อีเมล:
*
ที่อยู่:
*

ท่านเป็นลูกบ้านอารียาหรือไม่

Label pls insert membercard
หมายเหตุ : กรอกเลขที่บาร์โค้ดด้านหลังบัตรสมาชิกเพื่อรับคะแนนสะสมแลกรับของสมนาคุณ

ผู้ถูกแนะนำ

ชื่อ:
*
นามสกุล:
*
โครงการที่แนะนำ:
โทรศัพท์มือถือ:
*
อีเมล:
*

พิมพ์ข้อความนี้